right  back  left  post
prostřeno k obědu
prostřeno k obědu
Petr Tichý
19. prosinec, 2012