right  back  left  post
Za šípkovým keřem
Za šípkovým keřem
Karel Šťastný
18. červenec, 2012

Použitá technika: NIKON NIKOR CF