Historie fotoklubu.

Havlíčkobrodský fotoklub byl založen šesti členy v září roku 1961, při Osvětovém domě v Havlíčkově Brodě, pod názvem Fotostředisko Havlíčkův Brod. ( dále jen FS)

Prvním předsedou klubu je zvolen Ing. Květoslav Korba, který FS vede nepřetržitě až do roku 1983. Členové se začali scházet pravidelně, vždy v úterý, jednou za čtrnáct dní, což vydrželo do současnosti. Na schůzkách se probírala fotografická technika, tvrdě a bez žádných ústupků se hodnotili vlastní přinesené fotografie, chodilo se na společné fotografické vycházky, návštěvy výstav a soutěží, vybírali se fotografie na společnou klubovou presentaci ať již na výstavách či do mapového okruhu. FS získává řadu klubových ocenění. Aktivní členové FS patří ke špičce fotoamatérů v celé republice a získávají více jak 200 ocenění. V roce 1971 již mělo FS šestnáct členů a na schůzkách se pravidelně scházelo pět až osm členů. Osvětový dům se mění na Kulturní dům Ostrov. V roce 1980 počet členů vzrostl na pětadvacet. Na schůzkách se schází 10 až 15 členů .Je založena fotoskupina Habr, ale po dvou letech zaniká.
V roce 1983 je předsedou zvolen Ing. Vladimír Kunc, který udrží FS aktivní i po roce 1989. Schůzky se pravidelně konají v jeho soukromých prostorách. Přichází několik nových členů, pořádají se výstavy, obesílají se dva mapové okruhy.
V roce 1999 je předsedou zvolen Pavel Pecha. FS ztrácí zřizovatele a stává se sdružením občanů, vydává stanovy sdružení a volí první statutární orgán, který jej zastupuje na veřejnosti.První valné hromady sdružení se zúčastní pouze 11 řádných členů FS. Po roce 2005 opět dochází k nárustu nových členů.
V roce 2008 je předsedou zvolen Zdeněk Secký. V této době již není nic vyjímečného, že se na schůzce sejde i třicet členů. FS jako celek pořádá úspěšnou výstavu Brod a Broďáci, řada členů pořádá autorské výstavy. V roce 2010 vystavuje FS v galerii Vinnum Missae, své fotografie představí veřejnosti 26 autorů.
V roce 2011 je předsedou zvolen Stanislav Novotný. Tento rok je pro FS významný zejména tím, že oslavuje 50 let trvání a současně je pořadatelem Mapového okruhu Vysočina.

 

Na vývoji Fotostřediska Havlíčkův Brod se podílelo mnoho lidí, kteří se zasloužili o to, že vydrželo do současné doby a stále se rozšiřuje. Níže uvádíme jejich seznam.

( čl. = řádný člen FS ).

 

Seznam členů Fotostřediska Havlíčkův Brod :

Pč. Jméno Příjmení Od - Do Fotografie do roku 2006
1 Miroslav Bruckner 1961 - 1975
2 Jan Hájek 1961 - 1970
3 František Hladík 1961 - 1970
4 Karel Hlavác 1961 - 1992
5 Petr Vacek 1961 - 1975
6 Ing. Květoslav Korba 1961 - 2000
7 Albín Trávníček 1962 - 1982
8 Antonín Vanžura 1962 - 1985
9 Pavel Trojan 1962 - 1977
10 Ing.Bohumil Míča 1962 - 1973
11 Marie Vašková 1962 - 1963
12 Oldřich Pešek 1965 - 1980
13 Jaromír Svoboda 1967 - čl.
14 Antonín Kubát 1967 - 1970
15 Miroslav Brabenec 1967 - 1974
16 Ing Vlastimil Exner 1967 - 1969
17 Josef Brom 1967 - 1973
18 Pavel Kotan 1968 - 1975
19 Miloslav Musil 1969 - 1997
20 Jan Jelínek 1969 - 2000 ff
21 Pavel Musil 1969 - 1995
22 Petr Berger 1969 - čl.
23 Lubomír Fila 1970 - čl.
24 Bohumil Špaček 1970 - čl.
25 Ing.Vladimír Kunc 1970 - čl.
26 Miroslav Kodrle 1970 - čl.
27 Václav Jelínek 1972 - 1985
28 Jaroslav Čermák 1972 - 1980
29 Václav Novák 1973 - 1979
30 Pavel Pecha 1975 - čl.
31 Jan Krajdl 1975 - 2009
32 Jaroslav Michelfait 1977 - 1980
33 Jiří Škorpík 1977 - 1980
34 Vlastimil Nevole 1978 - 1998
35 Zdeněk Razima 1980 - 2010
36 Jan Špinar 1980 - 1987
37 RNDr.Josef Hering 1980 - 1988
38 Vladimír Hercig 1985 - 2000
39 Zdeněk Secký 1985 - 2011
40 Lukáš Dvořák 1985 - 1998
41 Zdeňka Smutná (Černíková) 1986 - 1995
42 Jaroslav Těsnohlídek 1986 - 1988
43 Ing.Vítěslav Čapek 1987 - 2010
44 Jaromír Šmída 1988 - čl.
45 Luděk Ptáček 1988 - 1999
46 Zdeněk Blažek 1988 - 1997
47 Jaroslav Kříž 1991 - 1999
48 Alois Kunc 1992 - 1995
49 Michal Hochman 1993 - 1995
50 Ing.Karel Tomek 1993 - 1995
51 Libor Blažek 1994 - 1996
52 Petr Macháček 1995 - 1998
53 Věra Motlová 1995 - 1998
54 Simona Štirská 1996 - 1997
55 Alena Bauerová 1996 - 1997
56 Ing.Ivan Dolejš 1996 - 1998
57 Vladimír Stejskal 1996 - 2000
58 František Rasocha 2000 - čl.
59 Lubomír Sekyra 2001 - 2004
60 Zdeněk Hofman 2001 - 2004
61 Květa Lutnerová (Pipková) 2003 - čl.
62 Marek Madžo 2005 - 2009
63 Pavel Vampola 2005 - 2009
64 Aleš Bacík 2005 - 2011
65 Stanislav Novotný 2005 - čl.
66 Richard Cai Zhiyi 2006 - čl.
67 Karel Šťastný 2006 - čl.
68 Josef Jeník 2006 - 2010
69 David Hertl 2007 - čl.
70 Josef Nikl 2007 - čl.
71 Hana Čechová 2007 - čl.
72 Pavel Bárta 2007 - čl.
73 Adam Fila 2008 - čl.
74 Jan Čejka 2008 - čl.
75 Martin Štěpánek 2008 - čl.
76 Petr Tichý 2008 - čl.
77 Romolo Cicutto 2009 - čl.
78 Petr Cicálek 2009 - čl.
79 Josef Fikar 2009 - 2011
80 Michal Němec 2009 - 2011
81 Josef Poppr 2009 - čl.
82 Pavel Marek 2010 - čl.
83 Jiří Rod 2010 - čl.
84 Ladislav Halámek 2010 - čl.
85 Jiří Hřebřina 2010 - čl.
86 Josef Uhlíř 2010 - čl.
87 Jan Volný 2010 - čl.
88 Karel Blahna 2010 - čl.
89 Hynek Boháč 2010 - 2011
90 Ing.Jaroslav Kadlec 2010 - čl.
91 Jaroslav Šnajdr 2010 - čl.
92 Sarah Rechtigová 2011 - čl.
93 Václav Zápotočný 2012   čl.
94 Helena Havlištová 2012   čl.
 

Tento seznam vychází pouze ze záznamů FS. Přivítáme veškeré doplňující informace ať k jednotlivým členům, nebo k letům jejich působení ve fotoklubu či fotografie na jejich presentaci. Můžete nás kontaktovat zde .